Консултации

Можете да изберете между рожден хороскоп, отговор на конкретен въпрос или тематичен хороскоп чрез падащото меню или чрез съответния линк по-долу.

Вашата личност и преживявания са напълно защитени и конфиденциалността Ви е гарантирана. Това, което е споделено с мен във връзка с консултацията, остава в тайна. Гарантирам, че никога няма да публикувам Ваша карта или да споделям Вашата история, даже и анонимно, ако нямам изричното Ви съгласие за това! За мен е важно Вие да чувствате спокойствие и доверие! В допълнение, като член на OPA (The Organization of Professional Astrologers), съм длъжна да спазвам етичния кодекс на организацията в контакта с моите клиенти.

Обучавам се непрекъснато в различни аспекти на астрологията, както и в консултантски умения, комуникация с клиенти и други важни аспекти в работата на един астролог.

Отговор на въпрос

Личен хороскоп

С мен можете да се свържете чрез мейл

NB! Ако Ви интересува хороскоп, описващ здраве и предразположение към заболявания, бих Ви насочила към моя колега Йордан Колев, който е добър в медицинската астрология: мейл jordan_kolev@abv.bg