Курсове


НОВО! Онлайн курс “Астрология за начинаещи”

Курсът стартира през септември, 2021 г. Той ще даде възможност за изграждане на основни понятия в астрологията. Различното от другите предлагани курсове е по-големият процент практика, което гарантира усвояването на теорията и още след първото ниво човек започва да чувства увереност, че се справя като начинаещ астролог.

Теория има много и навсякъде, книгите по магазините са десетки. Това, което се получава в курса е, от една страна, систематизиране и структуриране на знанията. От друга, колкото и теория да се изчете, човек се чувства неуверен дали я прилага правилно, ако няма с кого “да си свери часовника”.

Друг важен аспект на астрологичното познание е, че всяко нещо иска осмисляне. Ако липсва дълбокото осъзнаване на основните принципи, човек е принуден да заучава дълги текстове от типа на “Марс в Риби” и така за всички планети във всички знаци и домове. Целта на курса е да подтикне към осмисляне на основните концепции, което ще даде възможност след време свободно и уверено курсистите да се справят с астрологичната материя.

И така, теорията иска осмисляне, а практиката подпомага осъзнаването на теорията и изгражда самочувствие. Затова съчетанието между теория и практика в предлагания курс е такова, че да подпомогне оптимално напредването в астрологията.

Учебния план, съдържанието на курса и цената можете да видите на линка по-долу или от падащото меню в раздел “Курсове”.

Астрология за начинаещи, ниво 1