Астрология за начинаещи, ниво 1


Учебен план 

Цели: 

След завършено ниво 1, курсистите се очаква да са развили следните умения: 

 • Овладяване на терминологията;
 • Боравене с ефемериди и таблицата на Птолемей за есенциалните достойнства и връзка с картата;
 • Тълкуване на символичното значение на знаците;
 • Тълкуване на планетарните значения и принципи;
 • Определяне на темперамента на родения;
 • Анализ на положението на планета в даден знак;
 • Комуникация на знанията устно и писмено.

Съдържание: 

 • Увод в астрологията
 • Стихии и качества
 • Характеристика на знаците
 • Принципи на планетите
 • Есенциални достойнства на планетите. Таблица на Птолемей. 
 • Ретроградна и изгорена планета
 • Лунни възли
 • Структуриране на анализа на натален хороскоп
 • Писане на натален хороскоп за клиенти

Провеждане: 

Ниво 1 на курса “Астрология за начинаещи” се провежда през седмица 37 – 50, 2021 г., с почивка през седмица 44. Занятията се провеждат 2 пъти седмично, по 2 часа. 

Курсът се провежда онлайн, през Zoom. Комуникацията е чрез създадена частна група във Фейсбук, както и чрез мейл. Желателно е присъствието на занятията, но е възможно и човек да се обучава самостоятелно, ако не може да присъства на някоя лекция. 

Преди всяка лекция се публикува теорията към лекцията и е желатено тя да се прочете предварително, което подпомага осмислянето на материала. Лекциите се записват и записите ще се качват във Фейсбук групата на курса. Към всяка лекция има и упражнение, което е задължително да се направи и е желателно да се изпрати в рамките на същата седмица. По упражненията се получава обратна връзка с коментари. 

Някои лекции са изцяло практически упражнения, които ще подпомогнат способностите на курсистите да работят активно с изучаваната материя. 

За зачитане на нивото за успешно минато, е нужно да са изпратени всички упражнения и да има определен процент успеваемост, т.е. вярно направени задачи. 

Цена: 

Цената на ниво 1 е 88 евро при плащане до 10 септември и 95 евро след това. 

Astrology For Beginners, Level 1

Astrology Course

€88.00

Моля, при записване в курса, попълнете данните си: