Паралел

Паралел

В своя “Увод в астрологията” Уйлям Лили казва, че паралелът е най-мощният аспект в рождената карта, който обаче не се прилага в хорарната астрология. Преди да прочета това, не знаех какво означава аспектът паралел. Преди да започна да изучавам хорарна астрология, не бях чувала за паралели, въпреки че се интересувам от астрология от години.

Аспект паралел между две планети означава, че тези планети са разположени на същата височина на небесната сфера, погледнато от перспективата на наблюдател от Земята.

Нспоследък започнах да гледам дали паралелите в рождената карта дават полезна информация. Изглежда, че могат да обясняват отношения и обстоятелства, които не могат да се обяснят с други аспекти. Ето няколко примера:

Пример 1 – карта на жена

В тази карта можем да видим много близък паралел между Слънцето и Плутон (0 градуса и 9 минути). Между двете планети няма други главни аспекти. Притежателката на картата потвърди, че силно усеща влиянието на този паралел (тълкува се като съвпад) в живота си. В семейството й е имало насилие (Плутон е силен в Скорпион и управлява 4ти дом – домът на родителите). Тя потвърди също, че в моменти на криза тя проявява вътрешна сила, която не се забелязва в ежедневния живот.

Пример 2 – синастрия между две сестри

Във вътрешната карта е хороскопа на по-малката сестра, а външната е на по-голямата. Забележете контрапаралела между Сатурн на голямата и Луната на по-малката сестра, който има характера на опозиция между тях. Между двете планети няма друг главен аспект. Въпреки че орбисът е голям (7 градуса), аспектът е апликиращ. По-малката сестра усеща натиск и ограничения от сестра си шрез цялото време и беше в действителност тормозена от нея.

Пример 3 – друга жена

Забележете паралела (0 градуса и 34 минути) между Лунат аи Сатурн (няма друг главен аспект между двете планети), който е господар на 10 дом и показва майката на родената. Майката е родена под знака на Рака, но никога не е показвала любов или състрадание към децата си. Вместо това, е поставяла непрекъснати изисквания, вярвайки, че така им помага да бъдат самостоятелни. Отношението на майката е наранявало чувствата на родената и е спомогнало тя да изгради ниско самочувствие и вяра в себе си.

Наскоро видях демонстрация и в хорарна карта, в която описанието на мястото, на което беше изгубена вещ се получи много коректно с включване на паралели в анализа.

Заключение

В предложените примери се вижда, че отчитането на паралела между две планети дава информация, която не се припокрива от други аспекти. Според мен си струва човек да им хвърля по едно око за всеки случай.

Източници:

Lilly, W. (1835) An Introduction to Astrology Sherwood, Gilbert and Piper. London.

%d bloggers like this: