Слънце в Риби

Слънце в Риби

Позицията на Слънцето в Риби не е най-силната възможна, но е по-добра от заточението му във Водолей.

Глифът на Рибите се състои от две риби, плуващи в противоположни посоки и свързани помежду си. Те показват връзката между индивидуалната и колективната душа (Балтова, 2006). След като веднъж получим каквото желаем, трябва да жертваме най-ценното си (Frawley, 2015). Това, че рибите плуват в различни посоки, означава, че те не се подкрепят взаимно (Houlding, 2021). 

Риби е двоен, подвижен воден знак и неговата студена и влажна природа не кореспондира на топлата и духа природа на Слънцето. Слънцето представлява основният жизнен принцип, нашата жизнена сила, творчески потенциал, воля и съзнание. Рибите са емпатични, чувствителни, следващи течението и с усет за връзката ни с невидимите светове. Знакът Риби има двама господари: старият е Юпитер, новият е Сатурн. Той е знак на екзалтация на Венера и заточение и падение на Меркурий.

За хората със Слънце в Риби е трудно да вземат решения и да изразят желанията си. Те могат да започват много неща, но липсата на упорство им пречи да постигнат целите си. Непостоянни са в действията си, липсва им инициатива и често са зависими от други хора или обстоятелства. Има тенденция да променят възгледите и вярванията си (Митрев, 2018)

Родените под знака Риби нямат желание и воля да се борят (Балтова, 2006). Те също така не харесват силни личности като индивиди със силен огън или въздух в хороскопа. Предпочитат другите да решават вместо тях и се чувствт най-добре в присъствието на хора със силно влияние на елемент земя, защото те им дават сигурността и структурата, от която имат нужда (Arroyo, 2005). 

Хората със Слънце в Риби осъзнават, че всички идване от и отиваме във вечността. Те имат дълбоко вътрешно разбиране за това, че което е добро за обществото, е добро за всеки негов член, както и че когато един страда, страдат всички (Балтова, 2006).

Рибите имат богато въображение (Рибите са плодовит знак). Управлявани от Нептун, те са добри актьори, режисьори, изобретатели, илюзионисти, учени, химици, лекари. Поради стремежа си да служат на другите и да се жертват за тях, те са добри в грижите за тялото и душата на хората в болници, манастири, затвори и т.н.

Източници

Балтова, Св. (2006). Астрология и астропсихология за всеки. Хермес.

Митрев, Сл. (2018). Основи на анализа и синтеза на хороскопа. Лекции по класическа астрология. Част 2.

Arroyo, S. (2005). Astrology, psychology and the Four Elements. CRCS Publications. 

Frawley, J. (2015). The Water Cycle. The Astrologer’s Apprentice. The Tradition as It Lives. Issue 21

Houlding, D. (2021). Pisces the Fish. http://www.skyscript.co.uk/pisces.html Accessed  2021-02-25.’

%d bloggers like this: