Петте планети и петте елемента

Според китайското учение за петте елемента, на всеки елемент съответства една планета от септенера, без светилата. Така на елемента земя съответства Сатурн, вода е Меркурий, дърво е Юпитер, метал е Венера и огън е Марс. Счита се още, че земята е в центъра, а останалите четири елемента описват четирите посоки на света. 

Интересни са аналогиите за приписване на планета към даден елемент. Така например се казва, че водата се асоциира с Меркурий, защото както водата няма форма, така Меркурий няма утвърден характер. 

Освен посочените характеристики, всеки елемент (а значи и планета) се свързва с по един ин (плътен) и един ян (кух) орган (виж таблицата). Тук се говори само за вътрешни органи, за разлика от западната астрология, която свързва цялото тяло с конкретен знак/дом. 

В тази табличка единственото, което съвпада със западната астрология, е съответствието между Юпитер, черния дроб и жлъчния мехур. Органите, които в учението за петте елемента са свързани с Меркурий (бъбреци и пикочен мехур), според западната астрология кореспондират с Венера. Белият дроб пък, приписан тук на Венера, традиционно се дава на Меркурий. Дебелото черво традиционно се свързва със Скорпион, чийто стар управител е Марс, тук обаче то е приписано на Венера. 

Връзката между Марс и сърцето би могла евентуално да се обясни с отсъствието на Слънцето в тази таблица, както и че Слънцето и Марс имат сходна природа – Слънцето е сухо и топло, а Марс – сух и горещ, според елинистичната астрология. Следващият орган обаче, приписан на Марс, е тънкото черво, което според западната астрология има съответствие със знака Дева и, респективно, Меркурий. 

Плътният орган, асоцииран със Сатурн, е далакът, който според западната астрология попада под влиянието на Рак и Дева, но според някои автори, той попада под влиянието на Козирог, което съвпада с китайските разбирания. Кухият орган, приписан на Сатурн, е стомахът, който традиционно свързваме с Рак, но в същото време Луната не се асоциира с никой от елементите в таблицата. 

Петте елемента са свързани помежду си по два начина: с цикъл на пораждане и цикъл на унищожение. На картинката са представени тези цикли и са включени и планетите. Външните черни стрелки, които минават последователно от един елемент до друг по посока на часовниковата стрелка, описват цикъла на пораждане. Стрелките вътре в кръга дават цикъла на унищожение

Следвайки тези цикли, Меркурий поражда Юпитер – мисленето и разсъжденията пораждат концепции и идеологии. Юпитер поражда Марс – концепцията и разширяването пораждат действие. Марс поражда Сатурн – действието създава структура, форма и конкретен резултат. Сатурн поражда Венера –  когато има ред и всеки спазва задълженията си, има разбирателство и хармония  Венера поражда Меркурий – партньорствата и отношенията с други хора пораждат комуникация и обмен на идеи между хората. 

Ако разгледаме цикъла на унищожение: Меркурий унищожава Марс – многото мислене възпрепятства действието, Марс унищожава Венера – грубостта слага край на хармонията, Венера унищожава Юпитер – привързаността към комфорта и насладите пречи  на развитието на духовността, Юпитер унищожава Сатурн – демонстративността затруднява фокусирането върху истински важното. Сатурн унищожава Меркурий – догматизмът пречи на свободната и креативна мисъл. 

Така, въпреки, че съответствията на планетите с даден елемент или част от тялото не съвпадат с тези в западната астрология, циклите на пораждане и унищожение биха могли да сработят и спрямо западното разбиране за значението на планетите. По-задълбочено изучаване и сравняване на двата модела би могло да доведе до едно по-добро разбиране за хората, планетите и функционирането на Вселената. 

Източници:

Lehman, L. (2011). Traditional Medical Astrology. Shiffer Publishing Ltd. USA. 

The Five Elements (Wu Xing) https://www.travelchinaguide.com/intro/astrology/five-elements.htm Accessed 2021-03-03

Five Elements or the Five States of Change https://www.nationsonline.org/oneworld/Chinese_Customs/five_elements.htm Accessed 2021-03-04

The Five Elements in Chinese Philosophy https://www.thorntonchiropractors.com/index.php?p=166777 Accessed 202103-04

Chineses Five Elements Philosophy and Culture https://www.chinahighlights.com/travelguide/chinese-zodiac/china-five-elements-philosophy.htm Accessed 2021-03-03

Ⓒ Катя Стоева, 2021

%d bloggers like this: