Добрините на Голямото зло

Добрините на Голямото зло

Сатурн се е сдобил с реноме на Голямото зло в западната астрология. Древните са го свързвали със смърт, лишения, наказания, глад. В хорарната астрология, ако Сатурн доминира картата, това е указание за препятствия, борба и в крайна сметка няма гаранция, че резултатът даже и след тези усилия ще е положителен. Въпросът е: защо изброеното да е толкова лошо?

Ясно, че указание за смърт не е нещо, което някой приема за евентуално позитивна новина. Но смъртта е част от един цикъл. 

Според учението за петте елемента, Сатурн е точката, през която енергията се материализира във видимия свят. У дзи, безкрайната пустота, е изначалната енергия. В Дао Дъ Дзин се казва: “Дао ражда едно, едно ражда две, две ражда три, три ражда всички неща”. 

Едно е кръгът на монадата, две са ин и ян, три е тай дзи – великият предел, това е границата между двете противоположности ин и ян, светлото и тъмното, топлото и студеното, мъжкото и женското. Именно поставянето на граница между тях и тяхното обособяване позволява те да се проявяват поотделно, но и да преминават едно в друго. 

Монадате се съдържа във всичко, което съществува във видимия свят (което още се наричаше единство и борба на противоположностите в диалектическия материализъм).  Сатурн е именно границата между ин и ян, между видимото и невидимото, между нашия свят и другите светове. Така той осигурява баланса между противоположните тенденции, гарантирайки запазването на центъра. 

Всяко нещо, материално или не, което се създава и възниква, подлежи на унищожение. 

Унищожението е заложено още с материализирането на енергията в конкретна форма. Това важи не само за материалния свят, а също и за енергийни структури, примерно егрегорите. Или една връзка. Човек обикновено асоциира едно начало с нещо позитивно. Когато строим къща, когато започваме връзка, когато стартираме нова фирма, когато се ражда дете, се радваме, защото сме изпълнени с очаквания. С позитивни очаквания. Тоест, не самото събитие по себе си е добро, а нашето възприятие за събитието. Надежда, очаквания, оптимизъм. 

Когато нещо приключва, тогава емоциите и възприятията ни са различни. Тогава го преживяване като болка, тъга, отчаяние. А всъщност излизането на нещо от живота ни отразява единствено изменчивостта на вселената – няма нищо постоянно, всичко е в промяна и движение. Когато става дума за смърт на близък човек, тя също е част от един цикъл. Според астроложката Галина Герасимова Сатурн пуска душата към небето, което разбиране напомня на функцията, приписвана му от китайците. 

Когато в една хорарна карта отсъдим, че ситуацията няма да се развие според очакванията на кверента, поради намесата на Сатурн, това се преживява като негативен отговор. Но бихме могли да се замислим върху следното: Дали това, което кверентът иска, наистина е добро за него? Може би партньорът, към когото се стреми, не е подходящият за него? Може би работата, която се надява да получи, ще бъде тежък товар, а не възможност да изяви талантите си? Затова хората казват, че понякога да не получиш това, което искаш, е най-голямата благословия и може би затова и Сатурн се свързва със съдбата

Една от безценните функции на Сатурн е да пази, да защитава и да съхранява това, което е истински важно и стойностно. Учителят Сатурн е изискващ, ограничаващ, дисциплиниращ, но това означава също и че има високи очаквания за развитието на своите ученици. 

Родителят Сатурн е поставящ граници, налагащ изисквания, готов да лиши детето, ако смята, че така ще му помогне. Децата се нуждаят от граници и от структура, която е постоянна и неизменчива, защото това дава усещане за сигурност. А именно от сигурност се нуждае едно дете, от закрила. Недостатъкът на родител Сатурн е липсата на топлота, от която децата също толкова имат нужда, колкото и от граници. Луната дава емоционалното подхранване, Сатурн – сигурността. 

В моя хороскоп домът на родителите се свързва със Сатурн. Не помня някога някой от родителите ми да ми е казал, че ме обича или да се е хвърлил да ме прегръща, но имах стабилна среда с правила и изисквания. Много ми тежаха списъците с домашни задачи, които човек трябваше да свърши преди да може да излезе навън да играе с приятели, направо ги мразех тия родители. Съвсем наскоро обаче си дадох сметка, че далеч не всички деца са получили от родителите си това, което аз съм получила от моите. 

От нас се искаше да знаем всички български ханове и царе с години на управление и заслугите им за развитието на България. Купуваха се книги, както класическа литература, така и биографии на художници и композитори, исторически книги, фантастика. Учиха ни да играем бридж, за да развиваме стратегическото си мислене. Имаше колекция от пощенски марки, включително с репродукции на картини. Не съм си даваме сметка колко много ми е дало това – да имам обща култура, но и да развивам мисленето си. И някак си знаех, че ме обичат, въпреки, че не съм го чувала. И за протокола да уточня – моите родители са завършили средно образование с не особено високи оценки. Много по-късно татко учи висше задочно. 

Концепцията за вътрешното дете, вътрешният възрастен и вътрешния родител дефинира вътрешния родител именно по този начин: в какво си налагаме ограничения, в какво мислим, че трябва да станем по-добри, т.е. Налагаме си изисквания и т.н. Тази концепция се припокрива със символиката на Сатурн

С всичко това искам да кажа, че в моменти, когато външните обстоятелства ни налагат ограничения, лишения, когато се взема нещо от нас, когато сме принудени да се примиряваме с рестрикции, най-доброто, което можем да направим в тази сатурнова ситуация, е да следваме принципите на Сатурн – дисциплина, готовност за упорита работа, поемане на отговорност. Тези качества биха ни помогнали по-леко да преминем през сатурновите периоди. Противопоставянето и хиперболизирането на Аза и егото само ще увеличат размера на страданието. 

Източници

Герасимова, Г. Астрологични понеделници https://www.facebook.com/157332304455674/videos/435467704370036 2021-03-01

Дзъ, Лао (500 пр.Хр.) Дао Дъ Дзин. https://chitanka.info/text/11527-dao-dy-dzin 2021-03-06

Концепцията за „Вътрешен възрастен. Рецепта за укрепване на вътрешния възрастен По отношение на възрастните, вътрешния https://steklo-servise.ru/bg/ponyatie-vnutrennii-vzroslyi-recept-ukrepleniya-vnutrennego.html 2021-03-06

Техника за работа с вътрешното дете. Изцеление на вътрешното дете https://uofa.ru/bg/tehnika-raboty-s-vnutrennim-rebenkom-iscelenie-vnutrennego-reb-nka/ 2021-03-06

Five Elements or the Five States of Change https://www.nationsonline.org/oneworld/Chinese_Customs/five_elements.htm 2021-03-02

Ⓒ Катя Стоева, 2021

%d bloggers like this: