Новолуние в Лъв, 8 август 2021

Приключва поредният лунен цикъл и е време да помислим какво да заложим в следващия.

Новолунието този път е на специална дата. Според Лиза Стардъст, на 8 август звездата Сириус се изравнява със звездите от колана на Орион и с пирамидите в Гиза, Египет и така предава на Слънцето интензивна и мощна енергия. С тази енергия ще се зареди Луната за целия си нов цикъл.

Съвпадът на Слънцето и Луната става в 17-тия градус на Лъв. Според астрологическата мандала на Дейн Ръдиар, символичното значение на този градус е “Църковен хор пее религиозни химни”, представяйки чувството на единение с други хора, които са се посветили на един общ идеал. Това е енергийният заряд на следващите 28 дни.

Според Лин Холт, новолунието е моментът на засаждането на семенцето (намерение за промяна) в тази сфера от живота, която се указва от дома, в който попада новолунието в рождената карта. Цикълът ще носи енергията, описана по-горе.

Залагането на намерения може да направите чрез писане на желания през първите 8 часа след новолунието (16:50 българско време). Желанията се записват така, сякаш вече са се случили, примерно “Благодарна съм за увеличението на заплатата”. Добре е в началото на тази сесия човек да освободи ума си, примерно с кратка медитация, и да вярва, че всичко е възможно и преградите ги слагаме само ние самите пред себе си.

Реализацията на плановете започваме, когато лунният сърп се покаже в небето, от 10 август. Изграждането на нов навик също се започва по новолуние и ако сме последователни в действията си, на следващото новолуние новият навик ще е автоматизиран. Успех с плановете, желанията, навиците и проектите!

Photo by Lisa on Pexels.com

Източници:

Holt, L. (2021). New Moon in Leo, https://www.facebook.com/MySkyPie/posts/222442813218300

Rudhyar, D. (1974). An Astrological Mandala. Vintage Books. New York. USA.

Stardust, L. (2021). IS LION’S GATE PORTAL 8/8 THE LUCKIEST DAY OF 2021? https://www.astrology.com/article/lions-gate-portal-8-8/

%d bloggers like this: