Астрологичен анализ на новото правителство

Току що (16:00:51 ч. на 13/12/2021 г. в гр. София) Народното събрание утвърди чрез гласуване Кирил Петков за премиер. Направих карта за момента на гласуването. Ето как изглежда (домова система Плацидус):

В анализа използвам традиционните управители на знаците. И преди да започна анализа, държа да подчертая, че нямам лични предпочитания за или против това правителство.

Всички планети, с изключение на Марс, са над хоризонта, което предполага, че дейността на правителството ще бъде видима за обществото. Марс е в 6 дом, но това е домът на неговата радост, затова го приемам за добро положение.

Като цяло в картата най-силен елемент е огънят, което дава на правителството заряд и енергия за действие. Луната като вътрешна потребност в Овен подсилва тази тенденция, сочейки неуморност по отношение на иницииране на действия. Марс, представлявайки действието, също е в огнения знак Стрелец и предполага, че в действията си правителството ще се съобразява с променящите си обстоятелства, без обаче да губи от поглед дългосрочните цели.

Марс е в първия градус на знака, така че ще им е нужно известно време, докато си изработят начин на действие и реакция. Положението му в 6 дом показва, че ще имат енергията, която е нужна, за да си вършат работата. Тази работа би могла да е насочена към публичната администрация, държавните служби, които са в услуга на хората – социални служби, полиция, бюро по труда, синдикални организации. Венера като Г6 е в съвпад с Плутон в 9 дом – посочените институции ще претърпят трансформация, може би ще се търси съгласуването им с европейското законодателство (за тези от тях, за които това е адекватно). Това, за съжаление, не гарантира, че ще успеят да удовлетворят потребностите на хората – Венера е в квадрат с Луната (народа).

Слънцето е ъглово и в собствен триплицитет – сравнително силна позиция. Слънцето символизира предназначението в света и в Стрелец то указва правителство, което е насочено, от една страна, към залагане на дългосрочни цели и изграждане на дългосрочна визия, от друга, в разпространение на определена вяра (нямам предвид религия, а примерно система от убеждения). Слънцето в 7 дом предполага стремеж към сътрудничество и партньорство и балансиране на интересите в по-голяма степен, отколкото следване на собствените цели и интереси. Не бива да се забравя, че партньорите биха могли да са и чуждестранни.

Темата за чуждестранното сътрудничество е застъпена и по друг начин в картата, което засилва тази тенденция. Сатурн е господар едновременно на 8, 9 и 10 дом, което показва, че видимата линия на правителството ще бъде свързана неизменно с теми като външния дълг, събираемостта на данъците, международните отношения и организации, кризисен мениджмънт. Самият Сатурн е най-издигнатата планета в картата и е силен на МЦ и в собствен знак. Указва спазване на реда, закона и йерархията, дава стабилност, способност да се изграждат здрави основи. Според мен, ако се придържа към тези принципи, правителството може да свърши добри неща и да изгради устойчивост. Ако не държи такава линия, е възможно репутацията му да пострада и да загуби властта.

Риск за уронване на престижа идва и от квадрата с Уран, който е и двойно апликиращ. Уран е в 12 дом, домът на тайните врагове, шпиони, криминални елементи, тайни общества и оттам може да идват внезапни и неочаквани атаки към правителството. Алтернативно, тайни, които се разкриват, може да изиграят същата роля.

В 10-ти дом е Юпитер, голямото щастие, което е много добър показател, още повече, че той прави бисекстил със Слънцето и Луната – двете светила. Едно възможно тълкуване е добра връзка между парламент, управление и народ. Юпитер е в перигрин, което предполага, че сам по себе си парламентът би могъл да бъде и по-добър. В най-уязвимо състояние от трите е Луната, която, освен, че е в перигрин, е и в 12 дом, което показва, че хората (народът) са зависими от обстоятелствата и нямат силата да повлияят на развитието на нещата.

Луната, от друга страна, управлява финансите, приходите, финансовите институции, банките, притежанията, транспорта, комуникациите в държавата, телевизии, преса, образователната система. Слабото положение на Луната не дава особени надежди за позитивно развитие на посочените сфери.

Асцендентът в Близнаци указва едно комуникативно в изявата си правителство, а позицията на Меркурий като Г1 в 7 дом още веднъж подчертава склонността към сътрудничесво и партньорство. Меркурий е в последния градус на Стрелец, знака на неговото заточение. Възможно е да се дават повече обещания, отколкото могат да се изпълнят. Ако това се случва, няма да е умишлена заблуда, а ще идва от вярата, че могат да се справят, но не винаги ще е така. Слънцето е в партил квадрат с Нептун, макар и сепариращ – имат идеализации по отношение на програмите си за развитие на държавата и сблъсъкът с реалността ще ги обърква. Възможно е и непоследователни отношения или измами от страна на отделни групи в парламента да затрудняват правителството да изпълни предназначението си.

С помощта на звездичките под статията можете да я оцените.

Своята гледна точка по темата можете да пишете в коментарите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s