Консултации


Можете да изберете между рожден хороскоп, отговор на конкретен въпрос, прогноза или тематичен хороскоп чрез падащото меню.

Вашата личност и преживявания са напълно защитени и конфиденциалността Ви е гарантирана. Това, което е споделено с мен във връзка с консултацията, остава в тайна. Гарантирам, че никога няма да публикувам Ваша карта или да споделям Вашата история, даже и анонимно, ако нямам изричното Ви съгласие за това! За мен е важно Вие да чувствате спокойствие и доверие! В допълнение, като член на OPA (The Organization of Professional Astrologers), съм длъжна да спазвам етичния кодекс на организацията в контакта с моите клиенти.

Обучавам се непрекъснато в различни аспекти на астрологията, както и в консултантски умения, комуникация с клиенти и други важни аспекти в работата на един астролог. Астрологичната материя е необятна и едва ли има човек, който я владее изцяло. Но с малки стъпки, човек върви напред.