Отговор на въпрос

Ако искате да научите изхода от дадена ситуация или не сте сигурни кое решение е най-доброто, хорарната астрология може да Ви помогне.

  • Какво е хорарна астрология?

Хорарната астрология дава отговори на много въпроси като например “Той ще се обади ли отново?” или “Да купим ли тази къща?” и много други. За да се получи точен отговор, е много важно въпроса, който задавате, да Ви вълнува искрено и да е важен за Вас, защото астрологията в изкуство, което съчетава в себе си наука с Божествена намеса. Когато зададеният въпрос идва от сърцето, картата показва отговора много ясно.

Въпросът “Да приема ли тази работа?” би могъл да означава “Заплатата по-добра ли е от сегашната ми?” или “Тази работа ще подпомогне ли кариерата ми?”. Това са различни аспекти и може да получите грешен отговор, ако въпросът е неясно зададен. Не се притеснявайте, че не наете как да зададете въпроса. Обяснете ситуацията и заедно ще го формулираме по най-добрия начин.

В хорарната астрология се прави хороскоп на въпроса, а не на човека. Затова даже и да не знаете времето си на раждане, може да получите отговор на хорарен въпрос. Винаги е добре да дадете и рождените си данни (доколкото са Ви известни) на астролога, за да може да се прецени ситуацията по-ясно.

Обикновено, хорарната карта дава отговор на поставения въпрос. Понякога обаче въпросът е зададен твърде рано. Това означава, че ситуацията все още не се е развила достатъчно и има фактори, които, макар и да не са Ви известни към момента, ще окажат влияние върху изхода. В други случаи, отговорът е зададен твърде късно. Това означава, че изходът вече е ясен и няма повече какво да се направи, но може Би Вие не сте информирани за това към момента на задаване на въпроса.

Възможно е отговорът да не съвпада с Вашите очаквания и е нормално да искате да се допитате до друг астролог в опит да чуете отговора, който желаете. Недейте! Отговорът се разкрива в първата направена карта, в следващите може да няма ясни указания. Всяка карта има срок на валидност. Когато това време изтече, или когато обстоятелствата се променят, може да зададете същия въпрос наново, ако още е актуален за Вас.

  • Какви въпроси може да се задават?

Всякакви, стига да са конкретни. Примерни въпроси: Ще получа ли работата? Глезенът на дъщеря ми счупен ли е? Кой ще победи (в състезание)? Бременна ли съм? Ще заживеем ли заедно? Ще пътувам ли за България? Да купя ли жилището? и др.

  • Какви данни са нужни за изготвяне на хорарна карта?

Нужно е да зададете конкретен въпрос, който ви вълнува, в момент, в който се чувствате объркани или на кръстопът и имате нужда от насока. Добре би било да дадете и рождените си данни, но това не е задължително изискване.

  • Как протича хорарната консултация?
  1. Задавате ми конкретен въпрос. Ако нещо не ми е ясно, ще Ви помоля да изясним обстоятелствата.
  2. Поглеждам картата. В определени случаи е възможно да не мога да Ви отговоря чрез тази техника и ще Ви го пиша.
  3. След потвърждение, че мога да Ви отговоря, изпращате плащането.
  4. Получавате отговор в рамките на 2 дни след получаване на плащането. Принципно, отговорът се получава писмено, по Месинджър или мейл. Ако желате, обаче, може и да се чуем.
  • Как става плащането?

Плащането става чрез PayPal, Wise (преди Transfer Wise) или Revolut. Не е задължително да имате регистрация или някое от приложенията, за да се извърши плащането.

  • Каква е цената?

Цената за отговор на въпрос е 15 евро.

Въпрос можете да зададете чрез формата по-долу:

Обратно към началото

Други хороскопи:

Личен хороскоп

Прогноза за 12 месеца

С мен можете да се свържете и чрез мейл contact@katyastoeva.com